Obras de mantemento da capa de rodaxe de acceso ás Chás