Como utilizar as solicitudes?

Pra cubrir as solicitudes directamente no pde, deberànse descargar, abrilas co PDF Creator, unha vez abertas facer clíck en rellenar e firmar.
Como utilizar as solicitudes?. Pra cubrir as solicitudes directamente no PDF, deberànse descargar, abrilas co PDF Creator, unha vez abertas facer clíck en rellenar e firmar.