Trátase dun proxecto socioeducativo, levado a cabo por profesionais especializados, no que os protagonistas son os /as nenos/as de idades comprendidas entre os 3 e os 14 anosempadroados no concello de Oímbra.

O obxectivo fundamental é facilitar unha alternativa de ocio e lecer educativo de calidade nun entorno cercano, cómodo e sobre todo divertido, ao tempo, que se procura a conciliación da vida laboral e familiar.

Un día á semana reforzará a xornada un profesor/a de inglés, aplicando a 3ª lingua nos xogos, na clase, no almorzo...e  tamén, un día á semana haberá clases impartidas por profesionais con actividades deportivas.

A IDEA ESTE ANO É CUMPLIR AS RECOMENDACIÓNS:

Falamos de integras as crianzas en grupos de 10, os cais estarán con actividades diversas ao longo da mañá

OBXECTIVOS:

  • Ofrecer unha alternativa real e eficaz de ocio e tempo libre combinando a aprendizaxe, o xogo e a relación cos seus semellantes.
  • Potenciar valores como a igualdade de mulleres e homes, o compañeirismo, a amizade e a cooperación, así como o sentido da responsabilidade individual e de grupo.
  • Realizar xogos e actividades en contacto directo coa natureza, respectando a súa contorna e o medio natural.
  • Traballar sobre os recursos, historia, tradicións e festas específicos do concello de Oímbra.
  • Recoñecer a orixinalidade, a importancia e a beleza do seu Municipio.
  • Desenvolver capacidades das nenas e dos nenos para promover a súa máxima autonomía.
  • Fomentar a creatividade e a imaxinación.