PARTIDO POPULAR

Ana María Villarino Pardo (Alcaldesa-Presidenta)

Fernando Vieira Diéguez

Plácido Pardo García

Primo Rivero Colmenero

Felisindo Dapía Medeiros

Lorena Macía Couto

Manuel Ferreira García

PARTIDO SOCIALISTA DE GALICIA-PSOE

Marta arias Regueiro

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Perfecta Losada Sotelo