Limpeza de prevención e defensa contra incendios forestais en Galicia.