Humanización da Praza de Videferre para potenciar o turismo