Dez veciños de Oimbra recibirán comida na súa casa