Saen a exposición pública os proxectos dos polígonos agroforestais de Oímbra e Cualedro