PROXECTO DE MANTEMENTO DA CAPA DE RODAXE DE ACCESO A RABAL