Procedemento aberto para levar a cabo a explotación do Bar-Quiosco