TELÉFONO E-MAIL
XULGADO DE PAZ E REXISTRO CIVIL +34 988 426160 concello@oimbra.gal
SERVIZO DE RECOLLIDA DE ENSERES
SERVIZO BÁSCULA MUNICIPAL