Explotación do Bar-Quiosco das Piscinas Públicas de Oímbra.