Bando, período de cobranza en voluntaria dos tributos do ano 2023