Actuacións no saneamento Municipal, na estrada Oímbra – O Rosal