A maior exposición de traxes e personaxes de Entroido, na Sala Valente